Protokół H.323 do obsługi połączeń VoIP

Standardy

Stosowane są protokoły zgodne z następującymi standardami: H.225.0 (07/2003) wersja 5, H.235 (05/2003) wersja 3, H.245 (07/2003) wersja 12, H.450 (09/1997), AES FIPS PUB 197.

Zastosowania

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink integruje technikę komutacji łączy i komutacji pakietów. System wyposażony jest w zintegrowany GK (ang. Gatekeeper) co umożliwia ekonomiczne zarządzanie centralną bazą danych zawierającą numery telefoniczne użytkowników H.323. System obsługuje licznych użytkowników (jednostki) H.323, którymi mogą być terminale, GK lub bramy medialne. Translacja numerów oraz adresów IP jest realizowana przez zaawansowany algorytm kierowania (ang. Routing). Wraz z zintegrowanym GK takie cechy jak: autoryzacja połączenia, zarządzanie połączeniem, zaawansowane funkcje bilingowe, elastyczny algorytm kierowania a także bogate właściwości obsługi telefonów biznesowych składają się na to, że system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink jest bogatą platformą komunikacyjną. Zintegrowany GK umożliwia zestawianie połączeń pomiędzy użytkownikami H.323 bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem z udziałem innego GK zdefiniowanego w tablicach kierunków.

Ponadto system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink posiada wbudowane możliwości serwera proxy. Zintegrowany serwer proxy stanowi punkt tranzytowy dla strumienia audio przekazywanego między jednostkami H.323. Proxy media działa tylko dla połączeń kierowanych przez zintegrowany GK w niektórych sytuacjach. Podczas przesyłania informacji głosowej do odległych lokalizacji przez IP, bezpieczeństwo połączenia IP jest gwarantowane dzięki opcjonalnemu zastosowaniu szyfrowania głosu, zgodnie z AES-256.

Podczas połączeń do operatora zestawiającego dalekosiężne połączenia poprzez sieć IP, system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink może rejestrować operatora w zewnętrznym GK jako opcję. Wykorzystując zaawansowany algorytm kierowania i możliwości alternatywnego wyboru kierunków (dróg), połączenia TDM pochodzące od wyposażeń końcowych centrali telefonicznej mogą być kierowane do wybranego operatora poprzez IP lub sieć PSTN. Alternatywne możliwości kierowania zapewniają automatyczne skierowanie połączenia do sieci PSTN w przypadku, gdy nie jest dostępna sieć IP i odwrotnie.

Warstwy i opcje

Warstwę fizyczną protokołu H.323 stanowi interfejs Ethernet BaseT 10/100. Właściwości interfejsu Ethernet oraz protokołu H.323 są programowalne.

Kodeki audio

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink jest wyposażony w znane kodeki audio charakteryzujące się również kompresją sygnału akustycznego. Wszelkie parametry dotyczące kodeków audio: preferencyjna lista kodeków audio i ich właściwości, takie jak: eliminacja ciszy (wykrywanie aktywności głosowej, ang. Voice Activity Detection - VAD), długość ramki są programowalne.

Zaimplementowany protokół H.323 dla obsługi połączeń VoIP obsługuje następujące kodeki do kompresji audio:

 • G.711
 • G.723.1 (5.3kbps, 6.4kbps)
 • G.729
 • G.729A

Redukcja echa

Certyfikowana funkcja redukcji echa AT&T spełnia a nawet przekracza wymagania standardu G.168-2002. Redukcja echa może działać z opóźnieniem do 128 ms i zdecydowanie przekracza możliwości zwykłych przemysłowych kasowników echa w przypadku trudnych warunków, takich jak nakładanie się dwóch rozmów lub obecność szumu tła.

Konfiguracja kierunków i zestawu kierunków

W systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink, punkt końcowy H.323 może mieć własny numer kierunku. Możliwe jest zdefiniowanie kilku różnych kierunków. Dany kierunek do określonego przeznaczenia i stowarzyszone z nim kierunki alternatywne tworzą zestaw kierunków (dróg). Każdy kierunek w zestawie kierunków ma przypisany priorytet odnośnie kolejności wyboru. Alternatywnymi kierunkami mogą być punkty końcowe H.323 lub łącza TDM (PSTN). Kierowanie do następnego alternatywnego kierunku według priorytetu jest możliwe, w przypadku gdy podstawowy kierunek jest niedostępny.

Kierowanie połączeń

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink działając jako brama IP - TDM kieruje połączenia z sieci TDM do sieci IP, zgodnie z niżej wymienionymi parametrami:

 • Wybranymi cyframi (numer strony wywoływanej)
 • Numerem strony wywołującej i elementami informacyjnymi jeśli są dostępne, takimi jak:
 • Kategoria strony wywołującej
 • Natura adresu strony wywołującej
 • Plan numeracji strony wywołującej
 • Status prezentacji numeru strony wywołującej
 • Status przysłaniania numeru strony wywołującej

Usługi dodatkowe H.450

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink realizuje szereg usług dodatkowych zgodnie ze standardem H.450 serii x wchodzącym w skład stosu protokołu H.323:

 • H.450.1 Rodzajowy funkcjonalny protokół dla realizacji usług dodatkowych w połączeniach H.323
 • H.450.2 Usługa dodatkowa w połączeniach H.323 - transfer połączenia
 • H.450.4 Usługa dodatkowa w połączeniach H.323 - zawieszenie połączenia