Integracja H.323 i SIP

Opis

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink równolegle obsługuje protokoły SIP i H.323. Połączenia VoIP obsługiwane przez te protokoły mogą być inicjowane i kończone w tym samym systemie. Ponadto, system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink umożliwia zestawianie połączeń inicjowanych przez urządzenia obsługiwane przez protokół SIP kierowane do urządzenia obsługiwanego przez protokół H.323 i odwrotnie. Współpraca ta umożliwia jednoczesne wykorzystanie obydwu protokołów w jednej sieci.

Możliwości

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink może rejestrować się jednocześnie w zarządcach GK H.323 i rejestrach SIP. Funkcjonalność ta umożliwia rozpoznawanie adresu systemu z przeciwległej strony i wpływa na elastyczność aplikacji z wielodostępem VoIP. Ponadto system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink umożliwia współpracę z własnym zintegrowanym zarządcą GK H.323 jak i możliwość rejestracji w zewnętrznym zarządcy GK H.323 jednocześnie. Podobnie system umożliwia współpracę z własnym zintegrowanym rejestrem SIP oraz możliwość rejestracji w zewnętrznym rejestrze SIP. Koegzystencja tych możliwości umożliwia następującą funkcjonalność systemu:

 • Użytkownicy SIP zestawiają połączenia do użytkowników SIP w ramach prywatnej przestrzeni
 • Użytkownicy SIP zestawiają połączenia do użytkowników H.323 w ramach prywatnej przestrzeni adresowej
 • Użytkownicy SIP zestawiają połączenia do jednostek SIP w sieci publicznej
 • Użytkownicy SIP zestawiają połączenia do jednostek H.323 w sieci publicznej
 • Użytkownicy SIP zestawiają połączenia do PSTN poprzez interfejsy TDM
 • Użytkownicy H.323 zestawiają połączenia do użytkowników H.323 w ramach prywatnej przestrzeni
 • Użytkownicy H.323 zestawiają połączenia do użytkowników SIP w ramach prywatnej przestrzeni
 • Użytkownicy H.323 zestawiają połączenia do jednostek H.323 w sieci publicznej
 • Użytkownicy H.323 zestawiają połączenia do jednostek SIP w sieci publicznej
 • Użytkownicy H.323 zestawiają połączenia do sieci PSTN poprzez interfejsy TDM
 • Użytkownicy PSTN zestawiają połączenia do dowolnych jednostek H.323 i SIP

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink realizuje transport medium bezpośrednio pomiędzy zestawionymi jednostkami IP. Jednakże, w niektórych przypadkach takich jak połączenia: IP-TDM, TDM-IP, SIP-H.323, H.323-SIP nie jest to możliwe lub efektywne. W takich przypadkach system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink w oparciu o możliwości komutacyjne i funkcję proxy kieruje połączeniami między stronami.