Protokół xSIP dla obsługi połączeń VoIP

Rozwój

Protokół xSIP (rozszerzony SIP) został opracowany przez firmę TELESIS. Głównym celem tego rozwiązania jest realizacja przez system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink usług o wartości dodanej w technologii VoIP. Obecnie TELESIS oferuje dwa produkty obsługujące protokół xSIP: cyfrowy aparat systemowy ITS821 oraz aplikację softphone XPHONE. Protokół xSIP zapewnia dla zastosowań VoIP realizację większości usług oferowanych przez system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink, między innymi w oparciu o xSIP realizowana jest obsługa sygnalizacji stanu 120 portów dla zaprogramowanych klawiszy bezpośredniego wyboru ITS821/XPHONE.

Podstawowe usługi obsługiwane przez xSIP

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink obsługuje wielu użytkowników xSIP. Translacja numer/IP jest wykonywana przez zaawansowany algorytm kierowania. Wraz z zintegrowanym rejestrem xSIP takie cechy jak: autoryzacja połączenia, zarządzanie połączeniem, zaawansowane funkcje bilingowe, elastyczny algorytm kierowania a także bogate właściwości obsługi telefonów biznesowych składają się na to, że system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink jest bogatą platformą komunikacyjną.

Usługi realizowane z pomocą xSIP

Zaimplementowany protokół xSIP oferuje użytkownikom zarejestrowanym w systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink usługi dodatkowe, między innymi:

 • dostęp do: listy utraconych połączeń, listy wybranych numerów, listy połączeń przychodzących i centralnej książki telefonicznej systemu
 • obsługę wyświetlacza LCD z wieloma informacjami o użytkowniku i systemie
 • odtwarzanie, usuwanie wiadomości głosowych i treści rozmów zarejestrowanych w systemie
 • wybieranie melodii sygnału wywołania dostępnej w systemie
 • obsługę programowalnych klawiszy funkcyjnych
 • obsługę programowalnych klawiszy bezpośredniego wyboru wraz z panelem zajętości (ang. Busy Display Panel - BDP)
 • ustawianie bezwarunkowego przekierowania wywołań
 • ustawianie przekierowania wywołań w przypadku zajętości
 • ustawianie przekierowania wywołań w przypadku nie zgłaszania
 • ustawianie gorącej linii
 • uaktywnianie usługi - połączenie oczekujące
 • uaktywnianie usługi - nie przeszkadzać
 • uaktywnianie usługi - automatyczne budzenie
 • uaktywnianie usługi - połączenie zwrotne
 • zawieszanie połączeń
 • odzyskiwanie połączeń
 • transferowanie połączeń
 • śledzenie transferowanych połączeń (do 4 połączeń jednocześnie)
 • uaktywnianie konferencji
 • nagrywanie rozmowy dla obydwu kierunków transmisji
 • automatyczną weryfikację wersji oprogramowania systemowego Xymphony