Analogowe łącza prądu stałego

[ PX24U | PX24M | PX24X | X1 ]

Analogowe łącza prądu stałego centrali telefonicznej PX24U/PX24M/PX24X mogą wykrywać stan zasilania linii prądem stałym, odwrócenie polaryzacji, impulsy zaliczające 12 lub 16 kHz, odbierać informacje wybiercze nadawane zgodnie ze standardem ETS 300 659-1 ETSI jako rozproszone sygnały w kodzie FSK. Zabezpieczenia przepięciowe i przetężeniowe analogowych łączy spełniają Zalecenie K20/21 ITU-T.

Dodatkowo oprócz zabezpieczeń na przełącznicy głównej mogą być stosowane układy pierwotnego zabezpieczenia.