Interfejsy dostępu podstawowego BRI EURO ISDN

[ PX24M | PX24X | X1 ]

Są dwa rodzaje styków w dostępie podstawowym ISDN S0 lub T0. Możliwe są dwa rodzaje połączeń punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt.

Usługi dodatkowe ISDN

Realizowane są następujące usługi dodatkowe ISDN:

 • 3PTY
 • AOC-D/E
 • CCBS
 • CCNR
 • CFU
 • CFNR
 • CLIP
 • CLIR
 • COLP
 • COLR
 • ECT
 • DDI
 • HOLD
 • MCID
 • MSN
 • UUS