Sygnalizacja SS Nr 7

Standardy

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink obsługuje ISUP (Część Użytkownika ISDN), zgodny z normą ETSI EN 300 356 wersja 3 i zaleceniami ITU-T.

Zastosowania

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink jest zintegrowanym systemem, który zawiera możliwości komutacji głosu i komutacji sygnalizacji SS7. System może pełnić funkcje dwóch rodzajów punktów sysgnalizacyjnych w sieci SS7:

 • SSP (Punkt Komutacji Usług)
 • STP (Punkt Sygnalizacyjny Transferowy)

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink pracując jako SSP odpowiada na wszystkie wywołania związane ze znanymi punktami sygnalizacyjnymi, poprzez wykorzystanie własnych tabel kierowania w celu określenia kierunku dla każdego wywołania, a następnie wysyła wiadomości w stronę przeznaczenia używając protokołu ISUP (Część Użytkownika ISDN).

Unikalną cechą systemu telekomunikacyjnego TELESIS PX/X1/Stillink jest to, że wiele punktów sygnalizacyjnych (SP) może być jednocześnie zdefiniowanych w pojedynczym systemie. To znaczy, że kilka wartości OPC (Kod Punktu Źródłowego) może istnieć w jednym systemie. Ta cecha umożliwia połączenie w jednym systemie funkcjonalności obu punktów SSP i STP.

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink pracując jako STP spełnia funkcję routera lub bramy sygnalizacyjnej w sieci SS7. Wiadomości ISUP są kierowane na podstawie Nagłówka Globalnego (Global Title) (wybrane cyfry) lub DPC (Kod Punktu Przeznaczenia) lub parametrów zawierających elementy informacyjne strony wywołującej.

Cecha translacji OPC w systemie umożliwia, że ruch sygnalizacyjny w postaci wiadomości ISUP przepływający w prywatnej sieci SS7 może być skierowany do publicznej sieci SS7.

Warstwy i opcje

Fizyczną warstwą (MTP1, Część Transferu Wiadomości-1) sygnalizacji SS7 w systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink jest interfejs E1 (ITU-T G.703). Na każdym interfejsie E1 znajduje się zakończenie symetryczne o impedancji 120 omów. Kod liniowy jest programowany na HDB3 lub AMI. Opcje dla warstwy łącza danych (MTP2) zawierają programowalne metody korekcji błędów: podstawowa metoda korekcji błędów lub PCR (cykliczna prewencyjna retransmisja). Dla warstwy sieciowej (MTP3), okresy nadawania SLTM (Wiadomość Testowa Łącza Sygnalizacyjnego) są ustawiane na żądanie, a potwierdzenie tej wiadomości testowej (w postaci wiadomości SLTA) odbywa się automatycznie. OPC, DPC jak również prefiksy CIC (Kod Identyfikacji Łącza) mogą być również łatwo ustawiane. Niektóre parametry w wiadomościach ISUP są programowalne. Poniżej podano niektóre z nich:

 • Numer strony wywołującej
 • Kategoria strony wywołującej
 • Natura adresu strony wywołującej
 • Plan numeracji strony wywołującej
 • Wskaźnik prezentacji strony wywołującej
 • Wskaźnik przysłaniania strony wywołującej
 • Numer strony wywoływanej
 • Plan numeracji strony wywoływanej
 • Natura adresu strony wywoływanej (ustalona)
 • Natura adresu strony wywoływanej (określona w wyniku analizy numeru strony wywoływanej)
 • Subusługa
 • Początkowa wartość licznika (ang. Hop counter initial value)
 • Wskaźnik łącza satelitarnego
 • Wskaźnik sterowania tłumikiem echa
 • Podział obciążenia

Łącza fizyczne

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink obsługuje łącza naziemne i satelitarne. Dla łączy naziemnych używana jest metoda podstawowej korekcji błędów. Natomiast, w związku z występującym opóźnieniem na łączach satelitarnych, w tym przypadku stosuje się metodę korekcji błędów PCR.

Konfiguracja łączy i zestawów łączy sygnalizacyjnych

Łącze sygnalizacyjne występuje w interfejsie E1. Dowolny 64 kb/s kanał w trakcie E1 (z wyjątkiem kanału 0) może być zaprogramowany jako droga sygnalizacyjna. Kilka łączy może tworzyć zestaw łączy działających z podziałem ruchu jako wspólna droga sygnalizacyjna. Każdy zestaw łączy sygnalizacyjnych ma własny OPC i DPC. W tym samym systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink może być skonfigurowanych kilka zestawów łączy sygnalizacyjnych, posiadających indywidualny OPC. Ponadto wybrane kanały z każdego traktu E1 mogą być zaprogramowane jako niedostępne dla ruchu wychodzącego, dzięki czemu można wykorzystywać w różny sposób poszczególne fragmenty traktu E1.

Konfiguracja dróg i zestawów dróg

W systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink każde łącze i/lub zestaw łączy może mieć swój własny numer drogi. Jest możliwe zdefiniowanie kilku różnych dróg. Dana droga do określonego przeznaczenia i skojarzone z nią drogi alternatywne są grupowane w zestawy dróg. Każda droga w zestawie ma określony priorytet, według którego zachowana jest kolejność wyznaczania do pracy. Kierowanie ruchu na kolejną alternatywną drogę, następuje w przypadku gdy droga pierwszego wyboru jest niedostępna. Ponadto jest możliwe zdefiniowanie, która przyczyna rozłączenia przekazywana w wiadomości ISUP będzie prowadziła do wyboru drogi alternatywnej.

Kierowanie wiadomości

Wiadomości ISUP kierowane są na podstawie wybranych cyfr (Nagłówek Globalny). System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink działająca jako Punkt Sygnalizacyjny przekształca cyfry odebrane z łącza abonenckiego na wiadomości sygnalizacyjne SS7. Jako STP (Punkt Sygnalizacyjny Transferowy) system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink może realizować kierowanie zgodnie z następującymi informacjami:

 • Wybrane cyfry
 • DPC - Kod źródłowy przeznaczenia
 • Numer strony wywołującej
 • Kategoria strony wywołującej
 • Natura adresu strony wywołującej (NOA)
 • Plan numeracji strony wywołującej
 • Status prezentacji strony wywołującej
 • Status przysłaniania strony wywołującej