Sygnalizacja ISDN

Standardy

Interfejsy dostępu podstawowego i pierwotnego ISDN są zgodne ze standardami ETSI i zaleceniami ITU-T. QSIG ISDN protokół działający w kanale D, opracowany przez ECMA (European Computer Manufacturers Association Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów).

Rodzaje interfejsów

Dla dostępu podstawowego BRI ISDN, pracującego z sygnalizacją DSS1, system telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink obsługuje następujące interfejsy:

 • interfejs S0
 • interfejs Uk0

System obsługuje obydwa schematy połączeń punkt-punkt i punkt-wielopunkt.

Dla dostępu pierwotnego PRI ISDN, system obsługuje następujące interfejsy:

 • DSS1 Euro ISDN TE (strona terminala)
 • DSS1 Euro ISDN NT (strona sieci)
 • QSIG ECMA TE (strona terminala)
 • QSIG ECMA NT (strona sieci)

Warstwy i opcje

Fizyczna warstwa dostępu pierwotnego ISDN w systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink jest interfejsem E1 (ITU-T G.703). Każdy interfejs E1 jest dołączony do zakończenia symetrycznego 120 omów. Kodem liniowym jest AMI lub HDB3 w zależności od programowego ustawienia. CRC4 może być dozwolona lub zabroniona.

Interfejsami dostępu podstawowego ISDN w systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1 są S0/T0 i Uk0. Dla S0/T0 stosuje się złącze typu RJ45. Możliwa jest obsługa połączeń typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. W połączeniach punkt-wielopunkt są obsługiwane obydwa rodzaje szyn pasywnych, krótka i wydłużona. W interfejsach dostępu podstawowego kodem liniowym jest kod 2B1Q.

W wiadomościach ISDN następujące parametry są programowalne:

 • Numer strony wywołującej
 • Kategoria strony wywołującej
 • Rodzaj numeru strony wywołującej
 • Plan numeracji strony wywołującej
 • Wskaźnik prezentacji strony wywołującej
 • Wskaźnik przysłaniania strony wywołującej
 • Numer strony wywoływanej
 • Plan numeracji strony wywoływanej
 • Rodzaj numeru strony wywoływanej (ustalony)
 • Rodzaj numeru strony wywoływanej (określony w wyniku analizy numeru strony wywoływanej)

Usługi dodatkowe ISDN

Realizowane są następujące usługi dodatkowe ISDN:

 • 3PTY
 • AOC-D/E
 • CCBS
 • CCNR
 • CFU
 • CFNR
 • CLIP
 • CLIR
 • COLP
 • COLR
 • ECT
 • DDI
 • HOLD
 • MCID
 • MSN
 • UUS

Konfiguracja dróg i zestawu dróg

W systemie telekomunikacyjnym TELESIS PX/X1/Stillink każdy dostęp ISDN podstawowy i pierwotny może mieć swój własny numer drogi Jest możliwe zdefiniowanie do 128 różnych dróg. Dla dostępu pierwotnego, dana droga do określonego przeznaczenia i skojarzone z nią drogi alternatywne są grupowane w zestawy dróg. Każda droga w zestawie ma określony priorytet, według którego zachowana jest kolejność wyznaczania do pracy. Kierowanie ruchu na kolejną alternatywną drogę następuje, w przypadku gdy droga pierwszego wyboru jest niedostępna. Ponadto jest możliwe zdefiniowanie, która przyczyna rozłączenia przekazywana w wiadomościach warstwy 3 będzie prowadziła do wyboru drogi alternatywnej.

Dla dostępu PRI, tryb wyboru kanału jest programowany i może się odbywać w stronę numerów kanałów wzrastających, malejących lub w sposób cykliczny. Zabronienie zajmowania niektórych kanałów dla wywołań wychodzących wpływa na możliwość wykorzystania fragmentu traktu E1.

Kierowanie

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink może realizować kierowanie wywołań pochodzących z interfejsów, zgodnie z niżej wymienionymi informacjami:

 • Wybrane cyfry
 • Numer strony wywołującej
 • Kategoria strony wywołującej
 • Rodzaj numeru strony wywołującej
 • Plan numeracji strony wywołującej
 • Wskaźnik prezentacji strony wywołującej
 • Wskaźnik przysłaniania strony wywołującej