Sygnalizacja R1

Standardy i interfejsy

System telekomunikacyjny TELESIS X1 obsługuje dwu-bitową sygnalizację liniową R1 oraz sygnalizację rejestrową MFR1, zgodnie z zaleceniami ITU-T. System obsługuje sygnalizację rejestrową MFR1 na analogowych interfejsach E&M typu -V.

Opcje

Interfejsem fizycznym dla jedno-bitowej i dwu-bitowej sygnalizacji jest trakt E1 (ITU-T G.703). Dla każdego traktu E1 realizowane jest symetryczne zakończenie o impedancji 120 omów. Kod liniowy jest programowany i może nim być HDB3 lub AMI. Cykliczna kontrola nadmiarowości CRC4 może być dozwolona lub zabroniona. Każdy kanał traktu E1 może być zaprogramowany jako łącze przychodzące, wychodzące, dwukierunkowe lub niedostępne.

Każda płyta analogowego łącza E&M ma 4 zespoły liniowe, spełniające warunki dla połączeń typu - V. Każdy port może być indywidualnie ustawiony jako dwu lub cztero-przewodowy interfejs poprzez konfigurację złączy na płycie. Dodatkowy detektor na przewodzie M sprawdza stan napięcia stałego (DC) na linii, w konsekwencji wykrywa warunki uszkodzenia wyposażenia odległego. Karta analogowego łącza E&M jest dostępna dla impedancji odniesienia o wartości 600 omów. Każdy port E&M może być zaprogramowany jako łącze przychodzące, wychodzące, dwukierunkowe lub niedostępne.

Konfiguracja drogi, zestawu dróg

W systemie każdy interfejs E&M i kanał E1 może mieć swój własny numer drogi. Jest możliwe zdefiniowanie kilku różnych dróg. Dana droga do określonego przeznaczenia i skojarzone z nią drogi alternatywne są grupowane w zestawy dróg. Każda droga w zestawie ma określony priorytet, według którego zachowana jest kolejność wyznaczania do pracy. Kierowanie ruchu na kolejną alternatywną drogę następuje, w przypadku gdy droga pierwszego wyboru jest niedostępna.

Kierowanie

System może realizować kierowanie, zgodnie z:

  • Wybranymi cyframi
  • Numerem strony wywołującej