Emulacja jedno-bitowej sygnalizacji CAS E&M

Rodzaje

System telekomunikacyjny TELESIS PX/X1/Stillink obsługuje emulację jedno-bitowej sygnalizacji CAS E&M, w tym:

 • Natychmiastowy - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja adresowa impulsowa
 • Pulsacyjny - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja adresowa impulsowa
 • Natychmiastowy - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja adresowa DTMF
 • Pulsacyjny - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja adresowa DTMF
 • Natychmiastowy - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja międzyrejestrowa MFCR2
 • Pulsacyjny - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja międzyrejestrowa MFCR2
 • Natychmiastowy - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja międzyrejestrowa MFR1
 • Pulsacyjny - start sygnalizacji liniowej ciągłej / sygnalizacja międzyrejestrowa MFR1
 • Sygnalizacja liniowa impulsowa/ sygnalizacja impulsowa adresowa

Opcje

Interfejsem fizycznym dla emulacji jedno-bitowej sygnalizacji liniowej E&M CAS jest E1 (ITU-T G.703). Dla każdego traktu E1 realizowane jest symetryczne zakończenie o impedancji 120 omów. Kod liniowy jest programowany i może nim być HDB3 lub AMI. Cykliczna kontrola nadmiarowości CRC4 może być dozwolona lub zabroniona. Każdy kanał traktu E1 może być zaprogramowany jako łącze przychodzące, wychodzące, dwukierunkowe lub niedostępne. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie fragmentów traktu E1 w różny sposób.

Dla jedno-bitowej impulsowej lub ciągłej sygnalizacji liniowej w stanie spoczynku wartości bitów A, B, C, D mogą być ustawiane na życzenie. Bit sygnalizacyjny jest również programowalny jako jeden z bitów A, B, C lub D. Dla kierunku nadawczego i odbiorczego dowolnego kanału traktu E1 może być regulowany poziom sygnału użytkowego.

Wiele okresów sygnalizacyjnych i czasów kontrolnych dla nadawania i wykrywania sygnałów są wartościami programowalnymi, są to:

 • Czas oczekiwania na odbiór pierwszej cyfry
 • Czas kontrolny między cyframi
 • Czas kontrolny rozłączenia
 • Czas kontrolny wyłączenia strony B
 • Czas kontrolny oczekiwania na potwierdzenie wzięcia do pracy
 • Czas trwania impulsu wzięcia do pracy
 • Czas trwania impulsu potwierdzenia wzięcia do pracy
 • Czas trwania impulsu, oznaczającego koniec wybierania EOS
 • Czas trwania impulsu oznaczającego zgłoszenie
 • Czas trwania impulsu oznaczającego rozłączenie
 • Czas trwania impulsu zaliczeniowego
 • Stosunek przerwy do zwarcia oraz okres dla wybierania impulsowego
 • Czas trwania impulsu przy sygnalizacji liniowej startującej sygnałem pulsującym (wink)

Dopuszczalne są rozłączenia połączeń jednostronne i dwustronne.

Konfiguracja drogi, zestawu dróg, kierowanie

W systemie każdy kanał E1 może mieć swój własny numer drogi. Jest możliwe zdefiniowanie do 128 różnych dróg. Dana droga do określonego przeznaczenia i skojarzone z nią drogi alternatywne są grupowane w zestawy dróg. Każda droga w zestawie ma określony priorytet, według którego zachowana jest kolejność wyznaczania do pracy. Kierowanie ruchu na kolejną alternatywną drogę następuje, w przypadku gdy droga pierwszego wyboru jest niedostępna.

System może realizować kierowanie, zgodnie z:

 • Wybranymi cyframi
 • Numerem strony wywołującej