Analiza protokołu i monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym

Wprowadzenie

Funkcja analizy protokołu w czasie rzeczywistym umożliwia monitorowanie dowolnego interfejsu TDM centrali telefonicznej poprzez dekodowanie występującego na nim protokołu lub sygnalizacji.

Interfejs

Obsługa funkcji analizy protokołu w czasie rzeczywistym realizowana jest poprzez oprogramowanie narzędziowe XPORT (interfejs MMI człowiek - maszyna).

Możliwości

Zaimplementowany analizator protokołu (sygnalizacji) umożliwia analizę następujących informacji:

 • Podstawowe instrukcje (zwane również prymitywami) systemu Sterowania Połączeniem (ang. Call Control - CC)
 • Sygnały kodu DTMF
 • Sygnały kodu sygnalizacji MFR1
 • Sygnały kodu sygnalizacji MFCR2
 • Impulsy wybierania dekadowego
 • Wieloczęstotliwościowe sygnały tonowe impulsowe (Pulse shuttle, R1.5)
 • Sygnały pakietu wieloczęstotliwościowego (Pulse packet 1, 2, 3a, 3b)
 • Sygnalizacja liniowa w interfejsie E&M
 • Warstwa 1 (warstwa fizyczna) interfejsu dostępu podstawowego BRI ISDN
 • Warstwa 2 (warstwa łącza danych) interfejsu dostępu podstawowego BRI ISDN
 • Warstwa 3 (warstwa sieciowa) interfejsu dostępu podstawowego BRI ISDN
 • Warstwa 1 (warstwa fizyczna) interfejsu dostępu pierwotnego ISDN PRI (DSS1 oraz QSIG)
 • Warstwa 2 (warstwa łącza danych) interfejsu dostępu pierwotnego ISDN PRI (DSS1 oraz QSIG)
 • Warstwa 3 (warstwa sieciowa) interfejsu dostępu pierwotnego ISDN PRI (DSS1 oraz QSIG)
 • Część transferu wiadomości SS7 MTP1 (CCS nr 7)
 • Część transferu wiadomości SS7 MTP2 (CCS nr 7)
 • Część transferu wiadomości SS7 MTP3 (CCS nr 7)
 • SS7 ISUP (CCS nr 7)
 • Wspólny protokół przesyłania danych dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Protokół sterowania portem dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Protokół ochrony dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Protokół sterowania łączem dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Protokół BCC dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Przesyłanie komunikatów ISDN dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • Przesyłanie komunikatów PSTN dla V5.2 LE oraz protokół AN
 • DSS1 i QSIG na Dostępie Pierwotnym ISDN - PRI Warstwa 1 (warstwa fizyczna)
 • DSS1 i QSIG na Dostępie Pierwotnym ISDN - PRI Warstwa 2 (warstwa danych)
 • DSS1 i QSIG na Dostępie Pierwotnym ISDN - PRI Warstwa 3 (warstwa sieciowa)
 • SS7 (CCS no.7) MTP1 (Część Transferu Wiadomości 1)
 • SS7 (CCS no.7) MTP2 (Część Transferu Wiadomości 2)
 • SS7 (CCS no.7) MTP3 (Część Transferu Wiadomości 3)
 • SS7 (CCS no.7) ISUP (Część Użytkownika ISDN)
 • Protokół sterowania interfejsem dla protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN)
 • Protokół sterowania portem dla protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN)
 • Protokół zabezpieczenia dla protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN)
 • Protokół sterowania traktami dla protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN)
 • Protokół dynamicznego przydziału kanałów bazowych (użytkowych) dla protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN)
 • Wiadomości ISDN protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN) dla obsługi abonentów ISDN
 • Protokół PSTN - Wiadomości PSTN protokołu V5.2, stosowanego pomiędzy centralą (LE) i siecią dostępową (AN) dla obsługi abonentów PSTN

Wyposażenia sterujące oraz komutacyjne centrali telefonicznej PX24U/PX24M/PX24X wraz z oprogramowaniem operacyjnym Xymphony tworzą główny system sterowania połączeniami (ang. Call Control Engine - CCE). CCE zapewnia funkcjonalność do inicjowania, zarządzania i zakańczania połączeń wykorzystując interfejsy centrali telefonicznej. W tej komunikacji wymagane sterowanie dla zestawiania połączeń, przetwarzania połączeń i rozłączania połączeń jest niezależne od wykorzystywanego rodzaju sygnalizacji. Komunikacja pomiędzy CCE oraz warstwą 3 portu realizowana jest przez zbiór prymitywów (ang. Call Control Primitives - CCP).

Dekodowanie prymitywów CCP jest wykonywane zgodnie ze standardem Q.931 ITU-T. Wszystkie połączenia w systemie modelowane są w oparciu o standardy ISDN.

Połączenie ma dwie strony, jedną przychodzącą (lub inicjującą połączenie), drugą wychodzącą (lub kończącą połączenie). W czasie sterowania zestawianiem połączenia, prymitywy CCP są przesyłane między CCE i wartwą 3 oraz w kierunku odwrotnym. Są trzy rodzaje prymitywów CCP: Indications (Wskazania), Requests (Żądania) i Responses (Odpowiedzi). Prymitywy CCP definjują, które algorytmy lub operacje powinny być wykonane w celu zestawienia połączenia, obsługi i rozłączenia, bez względu na rodzaj portu lub jego właściwości fizyczne. Dekodowane CCP są szczegółowo omówione w Zaleceniu Q.931 ITU-T. Dodatkowo TELESIS wprowadził kilka dodatkowych prymitywów w celu dokonywania monitorowania i kompletnej analizy, a mianowicie:

 • Prymitywy CC przekazywane z Portu Sterującego wartwy 3 do CCE:
  • SetupIndication (Wskazanie Zestawiania)
  • InfoIndication as: DialPulse, Dtmf, MF R1, MFC R2, O.BAND, From pool, COMPANION (Wskazanie Informacji Wybierczej)
  • DtmfReceiverTimeout (Przekroczenie czasu kontrolnego odbiornika DTMF)
  • ReleaseConfirm (Potwierdzenie rozłączenia)
  • HoldIndication (Wskazanie Trzymania)
  • RetrieveIndication (Odzyskanie Wskazania)
  • SuspendIndication (Wskazanie Zawieszenia)
  • ResumeIndication (Wskazanie Odwieszenia)
  • ReleaseIndication (Wskazanie Rozłączenia)
  • ConnectIndication (Wskazanie Połączenia)
  • AlertingIndication (Wskazanie Wywołania)
  • ConnectAckIndication (Wskazanie Potwierdzenia Połączenia)
  • ProceedingIndication (Wskazanie Przetwarzania)
  • RoutingFailure (Błąd Kierowania)
  • MoreInfoIndication (Wskazanie "więcej informacji")
  • DisconnetIndication (Wskazanie Rozłączenia)
  • InbandInfoIndication (Wskazanie ?informacja w paśmie")
  • StatusIndication (Wskazanie Statusu)
  • ProgressIndication (Wskazanie Progresji)
  • NotifyIndication (Wskazanie Powiadamiania)
  • SuspendConfirm (Potwierdzenie Zawieszenia)
  • SuspendRejectIndication (Wskazanie Odrzucenia Zawieszenia)
  • ResumeConfirm (Potwierdzenie Odwieszenia)
  • ResumeRejectIndication (Wskazanie Odrzucenia Odwieszenia)
  • ChargePulseIndication (Wskazanie Impulsu Zaliczeniowego)
  • CamponIndication (Wskazanie Ustawienia połączenia w stan camp-on)
  • MaliciousCallIndication (Wskazanie Połączenia Złośliwego)
  • FacilityIndication (Wskazanie Udogodnienia)
  • RingStartIndication (Wskazanie Startu Wywołania)
  • RingStopIndication (Wskazanie Stopu Wywołania)
  • AniStartIndication (Wskazanie Startu Ani)
  • AniStopIndication (Wskazanie Stopu Ani)
  • BPartyOnHookIndication (Wskazanie Odłożenia mikrotelefonu strony B)
  • ReAnswerIndication (Wskazanie Ponownego Zgłoszenia)
  • InrIndication (Wskazanie Inr)
  • InfIndication (Wskazanie Informacja)
 • Prymitywy CC przekazywane z CCE do Portu Sterującego warstwy 3:
  • RejectRequest (Żądanie Odrzucenia)
  • DisconnectRequest (Żądanie Rozłączenia)
  • MoreInfoRequest (Żądanie "więcej informacji")
  • ProceedingRequest (Żądanie Przetwarzania)
  • ReleaseRequest (Żądanie Rozłączenia)
  • SetupRequest (Żądanie Zestawienia)
  • AlertingRequest (Żądanie Wywołania)
  • ConnectRequest (Żądanie Połączenia)
  • ConnectResponse (Odpowiedź Połączenie)
  • HoldResponse (Odpowiedź Zawieszenie)
  • HoldRejectRequest Żądanie Odrzucenia Zawieszenia.
  • NotifyRequest as: CallisDiverting, DiversionActivated, RemoteHold, RemoteRetrieval, AlertingTransfer, ActiveTransfer, ConfEstablished, ConfDisconnected, UserSuspended, UserResumed, BearerChange, 3PtyRemoved
  • RetrieveResponse (Odpowiedź Odzyskanie)
  • RetrieveRejectRequest (Żądanie Odzyskania Odrzucone
  • InfoRequest (Żądanie Informacji)
  • ProgressRequest (Żądanie Progresji)
  • SuspendResponse (Odpowiedź Zawieszenie)
  • SuspendRejectRequest (Żądanie Odrzucenia Zawieszenia)
  • ResumeResponse (Odpowiedź Zawieszenia)
  • ResumeRejectRequest (Żądanie Odrzucenia Zawieszenia)
  • SuspendRequest (Żądanie Zawieszenia)
  • ResumeRequest (Żądanie Odwieszenia)
  • ChargePulseRequest (Żądanie Impulsu Zaliczeniowego)
  • VoiceMessageRequest (Żądanie Wiadomości Głosowej)
  • MaliciousCallRequest (Żądanie Śledzenia Złośliwych Wywołań)
  • RingStartRequest (Żądanie Startu Sygnału Wywołania (dzwonienia))
  • RingStopRequest (Żądanie Stopu Sygnału Wywołania (dzwonienia))
  • AniStartRequest (Żądanie Startu Ani)
  • AniStopRequest (Żądanie Stopu Ani)
  • BPartyOnHookRequest (Żądanie Odłożenia mikrotelefonu przez stronę B)
  • ReAnswerRequest (Żądanie Ponownego Zgłoszenia)
  • InrRequest (Żądanie Inr)
  • InfRequest (Żądanie Informacja)
  • ConferenceResponse (Odpowiedż Konferencja)
  • EncryptedMediaRequest (Żądanie Zaszyfrowanego Medium)

Zdekodowane informacje mogą być prezentowane w różnych formach, takich jak: binarnej, heksadecymalnej oraz mnemonicznych wyjaśnień. Z uwagi na fakt, iż prymitywy prezentowane są przez analizator w formie oryginalnych nazw w języku angielskim ich tłumaczenie na język polski nie jest uzasadnione. Zamieszczone w opisie tłumaczenie prymitywów należy traktować opcjonalnie i wyłącznie dla celów poglądowych.